Lewin Brzeski

Największy z naszych zakładów produkcyjnych oraz centrum logistyczne. Tu właśnie produkowana jest największa ilość basenów oraz stąd rozsyłane są na całą Europę. 10 450 m2 powierzchni produkcyjnej i magazynowej pozwala nam zwiększać produkcję corocznie.

Powierzchnia: 10 450 m2
Powierzchnia gruntów: 140 000m2